ucradnesta.jpg
 • 1nistru.jpg
 • 2nistru2.jpg
 • 3peisaj_n.jpg
 • broaste.jpg
 • copii.jpg
 • echipa3.jpg
 • elevi.jpg
 • e_zubcov.jpg
 • fintina.jpg
 • gradinita.jpg
 • l_ungureanu.jpg
 • monitoring.jpg
 • nistru.jpg
 • nistru2.jpg
 • peisaj_n.jpg
 • peisaj_n2.jpg
 • sascha.jpg
 • trombitchi.jpg

Bine ati venit la AO Ecotox

ANUNȚ: Seminar de informare

Fondul Național pentru Mediu

Seminar de informare

Proiect: „Investigarea schimbărilor mediului acvatic și a hidrobiocenozelor ecosistemului Nistrului Inferior, evaluarea impactului afluenților (Răut, Bâc, Botna), elaborarea propunerilor de valorificare durabilă și prevenirea degradării ecosistemelor acvatice lotice și lentice”, finanțat din Fondul Național pentru Mediu

Organizator: AO Societatea Ecotoxicologilor din Republica Moldova ECOTOX.

Dată: 14 iunie 2024

Locație: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, bloc 5, strada Ion Creangă, 1, or. Chișinău.

Format: cu prezență fizică.

Scopul seminarului: comunicarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului, informația prezentată fiind utilă pentru cadre didactice, cercetători, studenți care își fac studiile la specialitățile biologie, geografie, ecologie, didactica biologiei și geografiei, dar și altele conexe.

Program:

9:40 – 9:50 Înregistrarea participanților

9:50 – 10:20 Consolidarea procesului de cercetare a calității apei și a stării ecologice a ecosistemelor acvatice ale fl. Nistru și evaluarea proceselor care provoacă modificarea mediului acvatic. Elena Zubcov, conducător de proiect

10:20 – 10:50 Sesiune de întrebări și răspunsuri

Persoană de contact: Elena Zubcov, mem. cor., prof.cerc., dr.hab., tel.: 07968311, email:
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Proiect susținut financiar din Fondul Național pentru Mediu

 

Startul proiectului nou implementat de către echipa AO ”Ecotox”

Pe 22 februarie 2024 a fost dat startul implementării proiectului Investigarea schimbărilor mediului acvatic și a hidrobiocenozelor ecosistemului Nistrului Inferior, evaluarea impactului afluenților (Răut, Bâc, Botna), elaborarea propunerilor de valorificare durabilă și prevenirea degradării ecosistemelor acvatice lotice și lentice.”

Durata proiectului este de 24 luni de la 22 februarie 2024 până la 22 ianuarie 2026.

Proiectul va fi implementat de către Asociația Obștească Societatea Ecotoxicologilor din Republica Moldova "ECOTOX". Suma solicitată de la FONDUL NAȚIONAL PENTRU MEDIU pentru realizarea proiectului constituie 1888000,00 lei.

Echipa de Implementare: Zubcov Elena,  Cecilia Mîndru, Ungureanu Laurenția , Bilețchi Lucia, Bagrin Nina,  Ivanova  Anastasia, Zubcov Natalia, Tumanova Daria, Ungureanu Grigore, Șubernețkii Igor, Jurminskaia Olga, Lebedenco Liubovi, Munjiu Oxana, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Negru Maria, Ciorbă Petru, Roman Andrei.

Obiectivul general a proiectului constă în sporirea gradului de cercetare și evaluare a calității apelor și stării ecosistemelor acvatice pentru prevenirea și diminuarea degradării resurselor acvatice și asigurarea un mediu acvatic sănătos, în armonie cu dezvoltarea economică, schimbărilor climatice prin realizarea investigațiilor  complexe, obținerea și implementarea noilor cunoștințe privind funcționarea ecosistemului fl.Nistru inferior și evaluarea impactul afluenților Răut, Bâc, Botna.

Obiectivele specifice: îmbunătățirea gradului de conștientizare populației, organelor administrative centrale și locale, tineretului studios, specialiștilor în domeniu mediului de trai, acvaculturii; elaborarea propunerilor concrete pentru  planurile  de gestiune și managementul integral a bazinului hidrografic fluviului Nistru li sub bazinelor rr. Răut, Bâc, Botna; stimularea aplicării practicilor prietenoase mediului acvatic și tehnologiilor ecologice în acvacultură, irigare, reducerea presiunii asupra mediului acvatic.

Grupul potențialii beneficiari ai proiectului sunt autoritățile centrale (Ministerul Mediului, Ministerul Educației și Cercetării, Agenția ”Apele Moldovei”, Agenția Mediului) și locale (5-6 primării), elevii (6-7 instituții de învățământ-gimnazii, licee), studenții și profesori din 5 Universități la specialitățile biologie, ecologie chimie, pedagogie, managementul mediului de trai (USM, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, UTM, Universitatea de Stat Alecu Russo, Bălți, Universitatea Nistreană din Tiraspol) profesorii, specialiști, cercetători în domeniu mediului (din 4 institutele de cercetare din universitățile susnumite), reprezentanții ONG de Mediu, piscicultorii membrii Asociației piscicultorilor RM, populația din raioanele de implementare a proiectului - Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi, Ialoveni, Căușeni, Ștefan Voda, din mun. Chișinău, or. Tighina, Tiraspol ș.a.

Raioanele și localitățile de implementare a proiectului: Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi , Ialoveni, Căușeni, Ștefan Voda, din mun. Chișinău, or. Tighina, Tiraspol.

Rezultatele scontate:

 • Obținerea noilor cunoștințe în rezultatul cercetărilor multilaterale privind: calitate  apelor fl.Nistru în zona de confluențe rr. Răut, Bâc, Botna conform parametrilor fizice-chimici, chimici și hidrobiologici; diversitatea organismelor acvatice indicatoare ale stării apei și funcționării ecosistemului acvatic; capacitatea de autoepurare  și poluare a fl.Nistru inferior.
 • Informații stabilite despre: impactul acestor afluenților Răut, Bâc, Botna, zonele puternic poluate, și care prezintă risc pentru bazinul de captare ecosistemelor fl.Nistru.
 • Soluții inovative existente pentru diminuarea poluării a ecosistemelor acvatice propuse spre implementare privind gestionarea ecosistemelor acvatice.
 • Proiectul va contribui la implementarea Planului de gestionare și Programelor de management a districtului bazinului hidrografic Nistru și afluenților rr. Răut, Bâc și Botna.
 • Publicații științifice și recomandări concrete pentru ameliorarea situației în ecosistemele acvatice investigate, inclusiv și pentru specialiști de managementul   mediului,  piscicultori, agricultori, membrilor ONG.
 • Acorduri elaborate și semnate de colaborare cu reprezentanții autorităților locale privind expertizarea, consultarea  și valorificare sustenabilă a resurselor acvatice.
 • Materiale informaționale și de vizibilitate elaborate și diseminate, care vor îmbunătăți nivelul de conștientizare a  beneficiarilor-ținte.
 • Nivelul de informare și conștientizare a beneficiarilor-ținte, și competențele actorilor locali privind ameliorarea situației ecologice a mediului acvatic.

Activitățile principale ale proiectului sunt: managementul proiectului, sinteza materialelor existente, colectarea materialelor informaționale din regiune, organizarea și efectuarea expedițiilor științifice  pentru colectarea  și prelevarea în câmp a probelor hidrochimice, hidrobiologice și  investigarea materialului în laborator, și modelări ecotoxicologice, sinteza materialului publicații științifice și informare  beneficiarelor-țintă. Organizarea și efectuarea seminarelor, treningurilor de diferit rang cu prezentarea rezultatelor investigațiilor și cu propuneri argumentate despre tehnologii ecologice și procedee de amenajare, ameliorare și valorificarea durabilă ale ecosistemelor acvatice (organizate în Chișinău și în regiune de cercetare). Prezentarea rezultatelor în presă și în emisiunile Radio-TV și pe pagina web ecotox.md.

Cofinanțarea proiectului va fi acordată de partenerul - Institutul de Zoologie USM care in calitate de cofinanțate a propus permisiunea de utiliza echipamentul, accesorii  analitice de către cercetătorii care vor participa în realizarea proiectului, și automobilului pentru expediții în sumă de 132 000,00 MDL, ce constituie 10% din suma totală a proiectului. Fără utilizarea acestora este imposibilă realizarea proiectului dat , și o parte de seminare vor fi realizate în sălile Institutului de Zoologie USM, iar pentru tineret studios și vizite în laboratoarele de cercetare.


 

Instalație și utilaj de compostare în cadrul proiectului CRoCuS

Cleaner Rivers - Cleaner Seas (CRoCuS) – proiectul care vizează acțiunea sinergică a 4 ONG-uri și a 1 primării a diferitor țări din bazinul Mării Negre: Bulgaria, Republica Moldova, România și Ucraina, care s-au reunit pentru a elabora instrumente inovatoare de evaluare rapidă a deșeurilor solide din bazinul de captare fluvial și potențialul de reciclare a deșeurilor, promovarea și împărtășirea practicilor durabile de gestionare a deșeurilor, pentru reducerea la minimum a deșeurilor biodegradabile și a materialelor plastice. Poluările fluviale și marine sunt printre cele mai mari amenințări pentru ecosisteme, dar și pentru sănătatea umană și bunăstarea economică. CRoCuS este un proiect internațional cu un buget de 486 881,75 EUR asigurat de Programul UE de Cooperare pentru Marea Neagră 2014-2020. Partenerul principal este Earth Forever Foundation, Bulgaria.

Pe parcursul implementării proiectului au fost construite mini-sisteme de compostare, acestea fiind amplasate în regiunea Prutului inferior, dar și în comuna Piatra din raionul Orhei. S-au procurat utilaje pentru mărunțirea crengilor, care ulterior au fost acordate primăriilor.

Compostarea este un proces microbian prin care materialele organice, cum ar fi frunzele din gradină, resturile de bucătărie, deșeurile menajere și iarba tăiată, sunt transformate într-o formă accesibilă și valoroasă de îngrășământ organic numit compost. În natură, frunzele și crengulețe care cad pe pământ formează un strat bogat și umed de mulci care devine habitat pentru reciclatorii de bază ai naturii: râme, insecte și o mare varietate de bacterii și ciuperci.

Compostarea poate fi practicată fie în aer liber, fie în medii controlate și aproape oriunde pe glob, cu excepția zonelor polare și a deșerților. Acest proces are un mare potențial pentru gestionarea deșeurilor organice produse de oameni și a activităților acestora: deșeuri de bucătărie, resturi alimentare de la restaurant, deșeuri agricole, frunze și reziduuri vegetale din curți și grădini, carcase de animale, produse din hârtie și carton, lemn, și multe altele.

În iunie 2022 la gimnaziul din satul Piatra a avut loc o întâlnire a membrilor echipei AO Ecotox cu directorul gimnaziului Larisa Melnik, precum și cu angajații instituției de învățământ, unde s-au discutat detalii despre activități de îmbunătățire a compostării existente situate în școala satului Piatra (o împrejmuire în jurul unității și a butoiului). A fost instalat un butoi de compost, o îngrădire în jurul acestuia și un panou informativ.

Butoiul pentru compostare sau tumblerul de compost este un container găurit, sub forma unui cilindru care poate fi rotit cu ajutorul unui mâner pentru a amesteca și aera deșeurile organice. Cu ajutorul lui compostul se maturizează mai rapid și mai ușor decât într-o ladă obișnuită pentru compost. Tumblerul pentru compost poate fi confecționat din lemn sau metal cu unul sau două compartimente.

Ce se recomandă să puneți în compost:

Ce NU se recomandă să puneți în compost:

 • Resturi de legume din bucătărie
 • Carton și hârtie
 • Fân și paie
 • Frunze
 • Coji de ouă
 • Pene
 • Buruieni fără semințe
 • Iarba tăiată
 • Așternut de animale domestice.

 

 • Cenușă
 • Citrice
 • Carne
 • Brânzeturi
 • Ulei
 • Oase
 • Plante bolnave
 • Fecale de pisică și câine
 • Lemn tratat
 • Plante sau gazon care au fost tratate cu pesticide
 • Materiale care nu biodegradează precum: metale, sticlă, materiale plastice.

 

Cum folosim tumblerul pentru compost?

 1. Mărunțiți materialele mari în bucăți suficient de mici pentru a se încadra în dimensiunile butoiului de compost.
 2. Odată ce ați adunat o cantitate semnificativă de materiale, plasați aceste materiale în camera vasului de compost, în general în raportul dintre 25% materiale azot și 75% materiale carbon.
 3. Adăugați puțină apă dacă este necesar, astfel încât materialul să fie umed, dar nu foarte umed.
 4. Adăugați o lopată plină cu un starter de compost (compost deja format).
 5. Rotiți zilnic sau cel puțin peste o zi tumblerul de compost, de câteva ori pentru a asigura amestecarea și aerarea.
 6. La fiecare câteva zile verificați dacă nivelurile de umiditate sunt la nivelul cuvenit și că procesul de compostare și descompunere progreseaz
Elevii din clasa a IX-a și profesorul de chimie/biologie au participat în octombrie 2022 la o lecție demonstrativă cu scopul de a-i învăța pe alți elevi și colegi de la școală să folosească această facilitate.

Tocătorul de crengi. Este un dispozitiv destinat lucrului pe teren. Este echipat cu două sisteme de tăiere separate. Dalta centrală este convenabilă pentru a produce o biomasă mai fină, potrivită pentru fabricarea brichetelor. Cuțitul lateral este potrivit pentru crengi cu diametru mai mare (până la 100 mm) care taie și se sparg simultan, făcând astfel biomasa potrivită pentru compostare.

 

Acest utilaj are un sistem automat de oprire în cazul în care utilizatorul introduce involuntar mâna în buncher. Tocătorul are câteva avantaje care îl fac foarte convenabil și durabil de utilizat în gospodărie:

• are un corp metalic;

• mărunțește ramuri voluminoase;

• este portabil, poate fi unit la tractor;

• are și un preț avantajos;

• este eficient;

• lucrează pe bază benzină.

Rumegușul obținut cu ajutorul tocătorului de lemn pot fi folosite pentru așternutul animalelor, protecția pădurilor și a solului, producerea de energie alternativă, compost și cărbune. Unii oameni folosesc acest rumeguș pentru a acoperi solul în grădina pentru un aspect mai frumos și îngrijit, cât și pentru reducerea pierderii apei din sol sau a supraîncălzirii solului în timpul canicular.

 

 

Materiale noi educationale despre proiectul CRoCuS

Asociația Ecotox a publicat recent un pliant și o broșură despre activitățile proiectului CRoCuS.

Aceste materiale pot fi descărcate pe adresa

https://drive.google.com/drive/folders/1nZAa-Ki62xqh6l5e6YClOOASiiDDDJJg?usp=share_link

 

Awareness raise and training of teachers and pupils from Valeni

On April 21, 2021, on the occasion of Earth Day, the Ecotox association organized an awareness and training activity with students and teachers of the "Ștefan cel Mare" gymnasium from Văleni village, Cahul district. The action, which took place outdoors, along with a cleanup activity organized togehter with WiSDOM association was attended by 52 students and 3 teachers. Participants were trained by AO Ecotox members how to collect plastic for recycling, how to minimize volume in order to protect rivers from the impact of pollution, which has a very negative effect on biodiversity and human health. Teachers Crăciun Anastasia, Țarălungă Valeria and Burcă Mariana listened with great interest and acknowledged that such information is very important for the formation of conscientious attitudes towards the environment and it is a pity that so many deposits of waste were discovered near the Prut River, because they reach the river and are taken to the Black Sea, posing a danger to biodiversity. It was agreed that some online lessons would be needed to allow more students and teachers to participate.

 

 

Vizitatori Online?

Avem 1 vizitator online

Proiectul Ecosan